TWÓJ PASAŻ FINANSOWY

KREDYTY MIESZKANIOWE, KONTA, KARTY KREDYTOWE


Klienci indywidualni

Konto Direct

Zgarnij do 500 zł1 na dobry początek.

Wystarczy, że założysz konto i spełnisz warunki promocji.

Konto Direct to konto bez zbędnych opłat, które poleca 9 na 10 klientów2. Z nim masz:

0

za prowadzenie konta3

0

za krajowe przelewy przez internet w PLN4

0

za korzystanie z karty Visa Zbliżeniowa - jeśli zrobisz nią transakcje na min. 300 zł5

0

za wypłaty z bankomatów naszych i sieci Planet Cash

Jak zyskać do 500 zł?


Zyskasz 300 zł, gdy:
  • do 29 sierpnia 2024r. złożysz wniosek o konto osobiste z kartą do konta i Otwartym Kontem Oszczędnościowym, przez naszą stronę internetową lub w aplikacji Moje ING6
  • w ciągu 3 miesięcy od założenia konta:
  • - otrzymasz w każdym z 2 dowolnych miesięcy trwania promocji łączny wpływ na min. 1 000 zł, na konto otwarte w ramach promocji;
    - zrobisz 15 transakcji bezgotówkowych kartą wydaną do konta, portfelem mobilnym (Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay) lub BLIKIEM w sklepach stacjonarnych;
    - przynajmniej raz zapłacisz BLIKIEM w internecie;
    - pobierzesz aplikację Moje ING i zalogujesz się do niej min. 3 razy.
  • do 30 listopada 2024r. odłożysz na OKO min. 500 zł (30 listopada sprawdzimy stan Otwartego Konta Oszczędnościowego)
Dodatkowo 200 zł, otrzymasz jeśli spełnisz warunki z pierwszego kroku, a konto osobiste założysz przez aplikację Moje ING i skorzystasz z potwierdzenia tożsamości metodą na selfie.


Zapoznaj się z regulaminem promocji "Załóż konto i zyskaj" oraz spełnij wszystkie warunki.

Do dnia wypłaty nagrody, czyli 16 grudnia 2024, konto założone w ramach promocji musi być nadal otwarte, razem z kontem oszczędnościowym i kartą do konta. Posiadanie karty nie dotyczy jedynie konta Future. Nagrodę otrzymasz na Otwarte Konto Oszczędnościowe.

Upewnij się, że w dniu przystąpienia do promocji masz udzielone zgody marketingowe – zrobisz to w Moim ING.
1 Zapoznaj się z regulaminem promocji "Załóż konto i zsykaj" oraz spełnij wszystkie warunki.

2 Dane na podstawie badania poziomu rekomendacji klientów ING Banku Śląskiego realizowanego przez IPSOS w II kwartale 2021 roku.

3 Z wyjątkiem wpłaty/wypłaty w punkcie obsługi kasowej i przelewu w placówce bankowej - miejscu spotkań.

4 Za wyjątkiem przelewów Express ELIXIR, BlueCash, SORBNET.

5 Opłatę za kartę Visa zbliżeniowa w wysokości 10 zł pobieramy tylko wtedy, jeśli kartami wydanymi do Twojego konta zapłacisz łącznie mniej niż 300 zł. Sumujemy transakcje kartami: Visa zbliżeniowa, Zbliżak Visa i Mastercard w telefonie, które zrobisz w danym okresie rozliczeniowym. Okres rozliczeniowy trwa od 29 dnia miesiąca do 28 dnia kolejnego miesiąca. Opłatę pobieramy ostatniego dnia kolejnego okresu rozliczeniowego. Jeśli masz konto Direct i 18-26 lat, kwota transakcji, która zwalnia z opłaty za kartę wynosi 200 zł. Nie pobieramy opłaty za kartę od posiadaczy kont Direct w wieku 13-18 lat oraz posiadaczy kont Mobi w wieku 13-26 lat.

6 Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING Banku Śląskiego, a aplikacja Moje ING – jest jej wersją na urządzenia mobilne.

do góry